Previous
Next

Stowarzyszenie VIA SUDETICA zostało powołane do istnienia 18 lipca 2003 roku. Od początku działalności główną ideą  przedsięwzięcia było wspieranie sztuki,  kultury i sportu w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Przez lata VIA SUDETICA zrealizowała dziesiątki projektów, imprez, festiwali i przedsięwzięć niezmiennie realizując swoją misję. Ceramiczna Przygoda, Festiwal Gliniada, Ceramiczny Bike Marathon, Geocasching, Dokument „Bez znieczulenia” , Reportaże „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”, Dni Polskie w Pradze,  Powiatowa Liga Rowerowa, niezliczone wernisaże, koncerty, pokazy i wiele, wiele innych działań składa się na piękną tradycję, która w dalszym ciągu jest kultywowana. Nowe projekty i zadania stojące przed stowarzyszeniem dopingują członków do wytężonej pracy na rzecz nas wszystkich. Trwając w postanowieniach i realizując naszą misję spoglądamy w przyszłość z uśmiechem i wiarą, że podążamy właściwą ścieżką.

 

Zarząd Stowarzyszenia VIA SUDETICA