Aktualności

Dziękujemy za przyznaną dotację Narodowemu Instytutowi Wolności
-Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Priorytet 5.Wsparcie doraźne.Edycja 2021.

Z dotacji zakupiliśmy LAPTOP z TORBĄ, który posłuży nam kolejne lata.

Dzięki takiemu wsparciu możemy szybko i sprawnie realizować cele statutowe !

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030